skip to Main Content
Geen naam
Henk DSC1781A
picto2

Je wordt een kind als je naar dit beeld kijkt!
Henk Visch

Tom Kiel (Kielverhalen) maakte een korte video-impressie over de plaatsing van het kunstwerk.

En… Henk komt ook zelf aan het woord.

Klik hier voor meer video’s.

hENK 2


De beelden van menselijke gestaltes die Henk Visch (Eindhoven, 1950) maakt, zijn meteen herkenbaar. Ze zijn bijna altijd gegoten in brons en hebben een maat die prikkelt tot een meervoudige zintuiglijke waarneming. Meer dan een mens verbeeldt hij zo de herinnering aan een lichaam. Alles is erop gericht zijn beelden zintuigelijk te ervaren. Dat geeft toegang tot de lichamelijkheid waarin zich het verhaal afspeelt. Vertrouwd en tegelijk vervreemdend, bijna als poëzie.
Op een lager gelegen pleintje aan de Nieuwe Burg, in de beschutting van de kerk en de omringende bebouwing, staat Das Kino, een beeld van 3.60 meter hoog. De gloeiende ogen richten de blik naar binnen waar zich van alles lijkt af te spelen. Dat idee wordt versterkt door de intieme en theatrale atmosfeer van het plein.


The statues that Henk Visch (Eindhoven,1950) makes of human figures are immediately recognisable. They are nearly always cast in bronze and in sizes that stimulate multiple sensory perception. More than just portraying a person we are reminded here of a body. Everything about his statues makes us experience them through our senses. We feel the physicality of the story.  Familiar and at the same time alienating, almost like poetry.
On a lower lying square at the Nieuwe Burg, in the shelter of the church and surrounding buildings, is Das Kino, a 3.60 metre high statue. The glowing eyes make you look inside to where everything seems to be happening. That idea is enhanced by the intimate and dramatic atmosphere of the square.


Die Skulpturen menschlicher Gestalten, die Henk Visch (Eindhoven, 1950) fertigt, erkennt man sofort. Sie sind fast immer in Bronze gegossen und haben eine Größe, die zu einer pluralistischen sinnlichen Wahrnehmung anregt. So stellt er eher die Erinnerung eines Körpers als die eines Menschen dar. Es dreht sich alles darum, seine Skulpturen sinnlich zu erleben, um Zugang zu der Körperlichkeit zu bekommen, in der sich die Geschichte um die Figur abspielt. Vertraut und gleichzeitig entfremdet, beinahe poetisch.
Auf einem tiefer liegenden Platz an der Nieuwe Burg im Schutz der Kirche und der umliegenden Gebäude steht Das Kino, eine Skulptur von 3,60 Meter Höhe. Die glühenden Augen richten den Blick nach innen, wo sich alles abzuspielen scheint. Verstärkt wird dieser Gedanke durch die intime und theatralische Atmosphäre des Platzes.

Visch
Visch
IMG 0353
IMG 0382
 DSC1906
MAKING OF 2Foto’s
ROUTE GPlattegrond Wandelroute
Back To Top