skip to Main Content
Guillaume 3
GuillaumeDSC 0030
picto2

Het is een tragisch, komisch werk!
Guillaume Bijl

Tom Kiel (Kielverhalen) maakte een korte video-impressie over de plaatsing van het kunstwerk.

En… Guillaume komt zelf ook aan het woord.

Klik hier voor meer video’s.

Guillaume 4


Guillaume Bijl (Antwerpen, 1946) speelt een ragfijn spel met de werkelijkheid. In zijn installaties en composities creëert hij een alledaagse situatie die ons als vertrouwd en volkomen bekend voorkomt. Een reisbureau of een hondentrimsalon heeft hij zo perfect gekopieerd dat fictie en werkelijkheid onscheidbaar geworden zijn. Daarmee houdt Guillaume Bijl als een eigentijdse nar ons een spiegel voor: als de dingen maar lijken te zijn wat wij denken, dan nemen we er genoegen mee. We willen geloven wat we zien.
In het stadsparkje tussen Damplein en Prins Hendrik Dok heeft hij een Walk of Fame geïnstalleerd. Zes tegels in het gras met de handafdruk van een beroemdheid  en natuurlijk met de naam erbij. Hoe dicht willen wij bij onze idolen kunnen komen ?


Guillaume Bijl (Antwerp, BE, 1946) plays a delicate game with reality.  In his installations and compositions he creates an everyday situation which appears to be completely familiar to us. Whether it’s a travel agency or a dog beauty parlour, he’s copied them so perfectly that fiction and reality have become inseparable. In this way, Guillaume Bijl makes us take a good look at ourselves: if things just seem to    be what we think they are, we’re satisfied. We want to believe what we see.
In the small park between the Damplein and Prins Hendrikdok, he has installed a Walk of Fame. Six tiles in the grass, each with the handprint of a famous person and of course their name. How close do we want to get to our idols?


Guillaume Bijl (Antwerpen, 1946) spielt ein haarfeines Spiel mit der Wirklichkeit. In seinen Installationen und Kompositionen kreiert er alltägliche Situationen, die uns vollkommen vertraut und bekannt vorkommen. Ein Reisebüro oder einen Hundesalon hat er so perfekt kopiert, dass Fiktion und Wirklichkeit untrennbar geworden sind. Dadurch hält Guillaume Bijl als zeitgenössischer Narr uns einen Spiegel vor: Wenn die Dinge nur so sind, wie wir sie erwarten, dann geben wir uns zufrieden. Wir möchten glauben können, was wir sehen.
Im Stadtpark zwischen Damplein und Prins Hendrik Dok hat Bijl einen Walk of Fame installiert. Sechs Fliesen im Gras, mit dem Handabdruck einer Berühmtheit und natürlich dessen Namen. Wie nah wollen wir unseren Idolen kommen?

Bijl
Bijl
IMG 0498
IMG 0558
 DSC2896
Making Of 6Foto’s
ROUTE OPlattegrond Wandelroute
Back To Top