skip to Main Content
Geen naam
Birgit DSC1236
picto2

The car is a driving home for people a symbol of status…
Birgit Brenner

Tom Kiel (Kielverhalen) maakte een korte
video-impressie over de plaatsing van het kunstwerk.

En… Birgit komt zelf ook aan het woord.

Klik hier voor meer video’s.

Birgit 2


De grootschalige installaties die Birgit Brenner (Ulm, Duitsland, 1964) maakt, gaan vaak over de vergaande impact van maatschappelijk verval, eenzaamheid, angst voor ouder worden, bezien vanuit een sociaal kritisch gezichtspunt. Op het driehoekige grasveld tussen de Blauwedijk en het Kanaal door Walcheren heeft ze een situatie geënsceneerd die meer in het bijzonder gaat over ons burgerlijke bestaan in tijden van crisis. Wat we van de wereld weten, komt tot ons via sociale media, en wij nemen daar vaak gemakkelijk genoegen mee. Onze meningen en ons oordeel zijn eigenlijk belangrijker geworden dan de feiten. Als ons genoeglijke bestaan maar niet verstoord wordt.


The large-scale installations that Brigit Brenner (Ulm, DE, 1964) makes, often concern the drastic impact of social decline,isolation and fear of growing old, seen from a socially critical point of view. On a triangular stretch of grass between Blauwedijk and the Canal through Walcheren she has set up a situation which specifically deals with how civilians manage in times of crisis. What we know about the world reaches us through social media and we are easily satisfied with that. Our opinions and judgements are often more important than the facts. As long as our pleasant existence isn’t disturbed.


Die großflächigen Installationen, die Birgit Brenner (Ulm, Deutschland, 1964) fertigt, beschäftigen sich von einem sozialkritischen Standpunkt aus mit dem weitreichendem Einfluss des gesellschaftlichen Verfalls, der Einsamkeit und der Angst vorm Altern. Auf einer dreieckigen Grünfläche zwischen dem Blauwedijk und dem Kanaal door Walcheren hat sie eine Szenerie gestaltet, die sich insbesondere mit unserer bürgerlichen Existenz in Zeiten der Krise befasst. Unser Wissen über die Welt erreicht uns heutzutage über die sozialen Medien. Mit dem, was sie uns vermitteln, geben wir uns schnell zufrieden und unsere Meinung und unser Urteil scheinen wichtiger geworden zu sein als die eigentlichen Fakten. Hauptsache, unser bequemes Dasein wird nicht gestört.

Brenner
Brenner
IMG 0285
 DSC1310
 DSC1390
IMG 0299
 DSC1900A
MAKING OF 3Foto’s
Route WPlattegrond Wandelroute
Back To Top