skip to Main Content
Geen naam2
Anne 2Afbeelding3
picto2

Tom Kiel (Kielverhalen) maakte een korte video-impressie over de plaatsing van het kunstwerk.

Klik hier voor meer video’s.

aNNE


De sculptuur die Anne de Vries (Den Haag, 1977) gemaakt heeft voor Façade 2017 is karakteristiek voor zijn manier van werken. Opgegroeid in de wereld van internet, photoshop en social media is het voor hem de gewoonste zaak van de wereld om zijn eigen werkelijkheid te maken en te manipuleren. De omgang met de nieuwe media beïnvloedt onze perceptie van de werkelijkheid.
Met behulp van digitale technieken heeft hij op de Koningsbrug in Middelburg een boom gerealiseerd die een volkomen abstractie is, maar met wortels in de werkelijkheid. De kunststof boom, Face Freedom getiteld, ziet er grimmig en sinister uit. Niet zo maar een vertrouwde boom dus. Face Freedom wil ons doen herinneren aan de keerzijde van de rijkdom en glorie uit de gouden eeuw van Middelburg. Achter het glorieuze masker schuilt ook een ander verhaal dat we liever niet willen zien.


The sculpture that Anne de Vries (Den Haag, 1977) has made for Façade 2017, is characteristic of his way of working. Having grown up in the world of internet, photoshop and social media, it’s the most natural thing in the world for him to make and manipulate his own reality. Contact with the new media influences our perception of reality.
On the Koningsbrug in Middelburg and with the help of digital techniques, he has made a tree which is       completely abstract but which has its roots in reality.  The artificial tree, entitled Face Freedom looks hideous and sinister. So, not just an ordinary tree. Face Freedom wants to remind us of the reverse side of the wealth and glory of the golden age of Middelburg. Hidden behind the glorious mask is another story.


Die Skulptur, die Anne de Vries (Den Haag, 1977) für Façade 2017 gefertigt hat, ist charakteristisch für seine Arbeitsweise. Aufgewachsen in der digitalen Welt, zwischen Photoshop und Social Media, ist es für den Künstler beinahe selbstverständlich, seine eigene Wirklichkeit schaffen und manipulieren zu können. Der Umgang mit den neuen Medien beeinflusst unsere Perspektive der Wirklichkeit.
Mit Hilfe der digitalen Technik hat de Vries auf der Koningsbrug in Middelburg einen Baum installiert, der zwar eine völlige Abstraktion, zugleich aber auch in der Wirklichkeit verwurzelt ist. Der Kunststoffbaum mit dem Namen Face Freedom wirkt grimmig und düster. Kein gewöhnlicher Baum also. Denn Face Freedom möchte uns auch an die Kehrseite von Reichtum und Ruhm des Goldenen Zeitalters von Middelburg erinnern, weil sich hinter der prachtvollen Maske auch eine andere Geschichte verbirgt.

Vries
Vries
IMG 0566
 DSC3159
IMG 0680
IMG 0697
 DSC3358A
MAKING OF 4Foto’s
ROUTE GPlattegrond Wandelroute
Back To Top