skip to Main Content

Façade 2017, een inleiding

Kan een mens eigenlijk wel zonder façade? De manifestatie voor beeldende kunst Façade 2017 in Middelburg heeft kunstenaars uitgenodigd op deze vraag te reflecteren.  Ging Façade 2012 over de stad als een masker, nu staat de mens centraal die de vrijheid en de neiging heeft om zich af en toe te verschuilen achter een masker.

Met dat menselijke thema verbindt Façade 2017 zich aan de Vier Vrijheden van Franklin Delano Roosevelt, oud-president van de VS, die nog volop voortleeft in het 800 jaar oude Middelburg. Niet alleen door de aanwezigheid van University College Roosevelt maar ook omdat de stad zich identificeert met de Vier Vrijheden die hij formuleerde als een humaan antwoord op de dood en vernietiging van de Tweede Wereldoorlog. Zijn Vier Vrijheden (vrijheid van meningsuiting en van religie, vrijwaring van gebrek en van vrees) zouden even later de grondslag worden voor de Universele Rechten van de Mens.

Vijftien internationaal werkende kunstenaars onderzoeken met hun werk dat voor Façade 2017 gemaakt is wat de menselijke vrijheid om een façade op te trekken kan betekenen. De kunst van Façade 2017 wil ons vooral laten verwonderen over de vrijheid die verhult en onthult.

Thom Schaar,
coördinatorbeeldende kunst CBK Zeeland  

Kathrin Ginsberg,
directeur CBK Zeeland

 

Back To Top