skip to Main Content
Geen naam3
Joost DSC5445
picto2

Esme Bech maakte voor Façade 2012

een korte video over 

Joost van den Toorn.

jOOST3


Voor Façade 2012 heeft Joost van den Toorn (Amsterdam, NL, 1954) een beeld gemaakt dat de geschiedenis van Middelburg wil retoucheren. Achter het triomfantelijke verhaal van de ordestichter van de Abdij van Middelburg, de later heilig verklaarde Norbertus, gaat een andere geschiedenis schuil die men kennelijk niet wilde weten. Dat is het verhaal van een van de grootste ketters uit de Nederlandse geschiedenis Tanchelm. Hij was een priester die de rijkdom en macht van de kerk aan de kaak stelde en in Zeeland en Vlaanderen een enorme aanhang had. Religie, oorlog en dood zijn thema’s die regelmatig in het werk van Van den Toorn terugkeren. Hij benadert die thematiek het liefst vanuit de intuïtie, niet vanuit de ratio en zeker niet vanuit de canon van de geschiedenis zoals die aan de regels van de heersende macht is aangepast.


Joost van den Toorn’s contribution to Façade 2012 is a statue that intends toretouch Middelburg’s history. Behind the triumphant story of the Order’s founder, Norbert, resides an altogether different story, seemingly erased from memory. It is the tale of one of the great heretics of Dutch history, Tanchelm, also known as Tachelijn. He strongly criticized the wealth and power of the Roman Catholic church, and had an enormous following in Zeeland and Flanders.
Religion, war, and death are regularly recurring themes in Van den Toorn’s work. He approaches these themes with intuition rather than rationale, and eschews explanations based on historical accounts according to the ruling classes and those in power.


Für Façade 2012 hat Joost van den Toorn (Amsterdam, 1954) eine Skulptur geschaffen, die die Geschichte Middelburgs retuschieren möchte. Hinter der rühmlichen Geschichte ihres Ordengründers, des später zum Heiligen ernannten Norbertus, verbirgt sich eine andere Geschichte, die man offenbar lieber verschweigen wollte. Nämlich die Geschichte Tanchelms, einer der größten Ketzer der niederländischen Geschichte. Ein Priester, der den Reichtum und die Macht der Kirche anprangerte und vor allem in Zeeland und Flandern eine große Anhängerschaft fand. Religion, Krieg und Tod sind Themen, die regelmäßig in der Arbeit Van den Toorns zurückkehren. Er nähert sich der Thematik am liebsten durch seine Intuition, nicht durch Ratio und sicher nicht durch den Kanon der Geschichte, der an die Regeln der herrschenden Macht angepasst ist.

 DSC5578B
 DSC5578B
 DSC6820a
FACFoto’s
Route WPlattegrond Wandelroute
Back To Top