skip to Main Content
atelier 2
JOEP 2 DSC3008
picto2

Kunst is geen dictaat maar een katalysator, iedereen kan er iets anders in zien…
Joep van Lieshout

Tom Kiel (Kielverhalen) maakte een korte video-impressie over de plaatsing van het kunstwerk.

En… Joep komt zelf ook aan het woord.

Klik hier voor meer video’s.

The Cage 2017
Digital video, 8 min.
Edition 3 + 1AP

wordt getoond bij CBK Zeeland, Balans 17 Middelburg

The Cage 2017
Digital video, 8 min.
Edition 3 + 1AP

is shown by CBK Zeeland, Balans 17 Middelburg

The Cage 2017
Digital video, 8 min.
Edition 3 + 1AP

wird gezeigt bei CBK Zeeland, Balans 17 Middelburg

ATELIER 3


Beeldhouwer en kunstenaar Joep van Lieshout (Ravenstein, 1963) geeft leiding aan een groep kunstenaars en ontwerpers met wie hij zowel vrij werk maakt als ook werk in opdracht realiseert. Het atelier opereert onder de naam Atelier Van Lieshout op een gebied dat kunst, design en architectuur met elkaar verbindt.
Aan het Koorkerkplein in Middelburg heeft Joep van Lieshout een beeld geïnstalleerd, getiteld Huis, een grote stalen kooi met ramen, een deur en een interieur. Onder grote kracht is de kooi in elkaar gedrukt en daarna weer uiteen getrokken. De strenge, rationele constructie en het zware materiaal zijn daardoor getransformeerd tot een plastisch en organisch beeld dat een idee van vrijheid oproept.
In het werk van Joep van Lieshout heeft zo’n beeld altijd een referentie naar systemen waarin de moderne mens functioneert. Het zet aan tot reflectie over de rol van de mens in de maatschappelijke, politieke en economische systemen die hij zelf ontwikkeld heeft. En waarvan hij zich ook wil bevrijden.


Sculptor and artist Joep van Lieshout (Ravenstein, 1963) manages a group of artists and designers with whom he makes his own choice of work as well as work he’s commissioned to do. The studio operates under the name of Atelier Van Lieshout, in a field that links together art, design and architecture.
At the Koorkerkplein in Middelburg, Joep van Lieshout has put up an installation entitled Huis which consists of a steel cage, with windows, a door and a interior that have been pressed together and pulled apart under great force. The rational and rigid geometry has thus been transformed into a hard and organic structure that evokes some idea of freedom.
In Joep van Lieshout’s work, a structure like this is always a reference to systems in which modern man functions. It makes one reflect on the role of man in the social, political and economic systems that he himself has developed and from which he also wants to be liberated.


Der Bildhauer und Künstler Joep van Lieshout (Ravenstein, 1963) leitet eine Gruppe von Künstlern und Gestaltern, mit denen er sowohl frei arbeitet als auch Auftragsarbeiten realisiert. Das Atelier läuft unter dem Namen Atelier van Lieshout und verbindet Kunst, Design und Architektur miteinander.
Am Koorkerkplein in Middelburg hat Joep van Lieshout eine Arbeit mit dem Namen Huis installiert, bestehend aus einem Stahlkäfig mit Fenstern und einer Tür. Unter groβer Kraft ist der Käfig zusammengepresst und dann wieder auseinander gezogen. Die rationale und strenge Geometrie wird so in ein plastisches und organisches Bild transformiert, das eine Idee von Freiheit aufkommen lässt. In der Arbeit von Joep van Lieshout bildet eine solche Skulptur immer eine Referenz zu Systemen, in denen der moderne Mensch funktioniert. Es drängt zur Reflektion über die Rolle des Menschen im gesellschaftlichen, politischen und ökonomischen System, die der Mensch selbst entwickelt hat und aus der er sich befreien möchte.

Lieshout
Lieshout
IMG 0633
IMG 0656
 DSC2993
 DSC3080
 DSC3091A
MAKING OF 2Foto’s
ROUTE GPlattegrond Wandelroute
Back To Top