skip to Main Content

Een uniek evenement!

27 juni vanaf 13.00 uur op het Damplein in Middelburg

Een vrije kleurplaat(s)!

Als opmaat naar de tentoonstelling Façade 2017 Face your freedom wordt op het Damplein door Ko de Jonge & ruimteCAESUUR een bijzondere actie georganiseerd waaraan leerlingen van de groepen 5, 6 of 7 kunnen deelnemen.

De titel van dit evenement is “Kan hier een huis staan?”. Het is een verwijzing naar het verleden van deze plek in de stad, maar tevens een zoektocht naar de toekomst.
Er zal op het plein een enorme tekening gemaakt worden als basis voor de kinderen om in te kleuren, aan te vullen met hun toekomstdromen, etc.

Om iedereen enthousiast te maken, kregen alle kinderen van de basisscholen in Middelburg het bijzondere kleurboekje EEN VRIJE KLEURPLAAT S [ oplage 1000 exemplaren ] geschonken door de Teeken Akademie Middelburg, de Drvkkery de Kloveniersdoelen en ruimteCAESUUR. Daarin kunnen ook speciale ontwerpen worden gemaakt.
Op 27 juni vindt vanaf 13.00 uur i.s.m. het CBK-Zeeland de uitvoering op het Damplein plaats.

Back To Top