skip to Main Content

 

FAÇADE 2017 symposium

Zondag 5 november, 11:00 uur
Locatie: Tuinzaal Kloveniersdoelen, Middelburg

CBK Zeeland nodigt u uit voor een Symposium over FAÇADE 2017

Met medewerking van Lieke Asma, Donald Loose en Nico Out

Startpunt is de kunst van Façade 2017.
We verbinden de thematiek met het hier en nu
en leggen verbindingen met de filosofie.

Programma:

Zondagochtend 5 november 2017, 11:00 uur
Tuinzaal Kloveniersdoelen, Achter de Houttuinen 30, Middelburg

  • 11:00 uur inloop met koffie/thee
  • 11:15 uur Nico Out spreekt over de thematiek van FAÇADE 2017 in een historische context en in relatie met de Vier Vrijheden van Roosevelt
  • 11:45 uur Lieke Asma spreekt over de vrije wil
  • 12:15 uur Donald Loose spreekt over de ethiek in relatie tot de vrije wil
  • 12:45 uur lunch, de deelnemers reflecteren in kleine groepjes op de lezingen.  Zij benoemen tevens gesprekspunten en dilemma’s
  • 13:45 uur plenaire bespreking dilemma’s
  • 14:30 uur conclusies
  • 14:45 uur presentatie publicatie ‘Middelburgers’ in het kader van FAÇADE 2017 door Kathrin Ginsberg
  • 15:00 uur afsluiting

Toegang gratis

Aanmelden vóór 1 november via info@cbkzeeland.nl

Het Symposium
Het symposium biedt inzicht in hoe kunstenaars aankijken tegen vrijheid. Maar stelt daarbij de vraag of die vrijheid feitelijk wel bestaat. Is vrijheid een illusie? Die we zeggen na te streven en vastleggen in woorden, wetten en regels? Hoe kan het dat steeds opnieuw ‘de’ vrijheid met voeten wordt getreden? Moeten we tot de conclusie komen dat vrijheid een streven is, een mooi concept dat we wel kunnen bedenken maar nooit ten volle kunnen realiseren? Omdat wij immers geen vrije wil hebben? Of betreft die vrije wil een veel beperkter gebied dan we pretenderen? En als dat zo is: in welke mate kunnen mensen dan verantwoordelijk worden gehouden voor hun daden? Is kunst die reflecteert op vrijheid dan nog wel relevant?

 

Drs. Lieke Asma heeft Psychologie en Wijsbegeerte gestudeerd en werkt aan een proefschrift over neurowetenschappelijk en psychologisch onderzoek naar vrije wil aan de VU Amsterdam. In haar onderzoek staat de relatie tussen bewuste en onbewuste invloeden op gedrag, intentioneel handelen en vrije wil centraal.

 

 

 

Prof. Dr. Donald Loose studeerde filosofie en theologie aan de KU Leuven en politieke filosofie in Parijs. Tot zijn emeritaat in 2013 was hij bijzonder hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en aan de Universiteit Tilburg. Hij publiceert in het bijzonder over de wijsgerige ethiek en de politieke filosofie.

 

 

Nico Out werkte als docent tekenen, consulent culturele vorming en adviseur programma-ontwikkeling. Hij maakte radio voor omroep Zeeland, publiceert over beeldende kunst, onder andere in de PZC, en verzorgt lezingen en excursies. Hij organiseert kunstprojecten en modereert het Filosofisch Café Middelburg.

Back To Top